Psikolojik araştırma yöntemlerinin özellikleri - pedagoji hakkında rapor

Özetler:

  • Birincil verileri toplamak için kullanılan temel psikolojik araştırma yöntemleri ve seçenekleri.
  • Peysakhov NM Yükseköğretimde psikofizyolojik araştırmaların teorisi, metodolojisi ve uygulaması.
  • Bilimsel araştırma yöntemleri.
  • Örneğin, bir psikolog kendini izlerken zihnindeki bir sorunu çözebilir.
  • Anket için çeşitli seçenekler bulunmaktadır ve bunların her birinin avantajları ve dezavantajları vardır.
  • En yaygın biçimi bir ankettir.
  • Test varyantları: test anketi ve test görevi.
  • Test görevi, kişinin yaptığı iş temelinde psikolojisinin ve davranışının tahmin edilmesini varsayar.
  • Bu onların olumlu tarafı.
  • Bu model üzerinde, bu olgunun ayrıntılı bir çalışması ve doğası ile ilgili sonuç çıkarılması [1,4].

Benzer Resimler: