Evrensel kalite yönetimi kavramı - yönetimle ilgili bir rapor

Özetler:

  • Evrensel kalite yönetimi kavramı.
  • Kalite yönetimi dinamik olarak gelişen bir konsepttir.
  • Evrensel kalite yönetimi döngüsü, ürün kalite yönetimi döngüsüne benzer.
  • Şekil 2, evrensel kalite yönetiminin döngüsünü göstermektedir.
  • Evrensel kalite yönetiminin her aşamasında ayrıntılı olarak inceleyelim.
  • TK kavramı temel alınarak, bir kalite sistemi oluşturulabilir.
  • Strateji 1 - Üst yönetimin kalite yönetiminde öncü rolü.
  • Evrensel kalite eğitimi aşağıdaki formları içerir.
  • Ürünlerin yaşam döngüsünün her aşamasında kalite yönetimi (kalite döngüsü modeli).
  • Tüm personelin kalite yönetiminde eğitilmesi.

Benzer Resimler: