Linguodidaktik ve metodoloji - ingilizce makale

Özetler:

  • Çok kültürlü eğitimin en önemli bileşeni, iki dilli eğitimdir.
  • Kavramlar Yazarlar Çokkültürlü eğitim kültürü Önde gelen fikirlerKültürüme yaklaşım1.
  • İki dillilik üç ana türü vardır.
  • Genellikle iki dillilik üretkentir; İki dilli, ikinci dili aktif olarak kullanabilir.
  • RK Minyar-Beloruchev, iki dillilik mekanizmasının oluşumunun bazı özelliklerini ayırt eder.
  • Okuldaki yabancı diller.
  • № 2. - S.12-16.
  • Dmitriev G.D. Çokkültürlü eğitim / G.D. Dmitriev.
  • M.: Halk eğitimi.
  • Ivanova I.N. Kültür Değerlerini Anlama Sosyolojik Yönü // Kültürel Diyalog.

Benzer Resimler: