Eksik bir aile problemi. - Sosyoloji denemesi

Özetler:

  • Günümüzde "eksik aile" statüsü nadir değildir.
  • Bu oldukça yaygın bir fenomendir ve çoğunlukla acı çocuklardır!
  • Çocuklarıyla böyle bir ilişki kurarak onları kendilerinden uzaklaştırdıklarından bile şüphelenmiyorlar.

Benzer Resimler: