Dilde kelime öbekleri ve atasözleri rolü - İngilizce üzerine bir makale

Özetler:

  • Deyimsel Birimlerin Dikkate Alınması, Atasözlerinde Kullanımı.
  • Dünyanın herhangi bir dilinin kelime dağarcığı, bir çok konuşma konstrüksiyonu içerir.
  • Atasözü, aforizma gibi, genelleştirilmiş semantikli küçük bir metnin durumuna karşılık gelir.
  • Atasözü küçük bir metnin durumuna genel anlamda semantik cevap verir.
  • Atasözlerinin anlamı, anlamsal ve sözlü anlamı.
  • Atasözlerini gruplara ayırmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz.
  • Bu, işlerimizin sorunları ve önemi ile karakterize edilir.
  • Gözlemciliği belirli bir edebi kaynağa geri döner, bir yazarı vardır.
  • Rüyalarda bile, saf su başarıyı gösterir ve kirli su başarısız olur.
  • Anadili İngilizce olanlara göre, su, kişinin tamamen özgür hissettiği yerdir.

Benzer Resimler: