Bir varlık olarak sayı , matematik üzerine bir makale

Özetler:

  • Sayı ve büyüklük karşılıklı olarak tamamlayıcıdır, ancak karşılıklı olarak birbirinden bağımsızdır.
  • Bu sayı en güvenilir ve doğrudur, varoluşun tüm hiyerarşisinde ilk, evrenin baş>
  • Birim bir sayı değil, bir numaranın alt kısmıdır.
  • Matematiksel ve ideal sayı.
  • Sayı ve büyüklük.
  • Numaranın şekli nasıl? Burada ana rol verilmiştir.
  • Aynı nüsha numarası.
  • Kontrol Edilen: Shikin EV
  • Ne tür düşünürler var böyle bir görüşünüz var?
  • Sadece on çeşit "ortalama değer" vardı.

Benzer Resimler: