İş güvencesi. İş güvencesi alanında devlet politikası - hukukun temelleri üzerine kontrol çalışmaları

Özetler:

  • 1 İş güvencesi kavramı ve emek koruma alanındaki devlet politikalarının ana hatları.
  • İş güvencesi için devletin mevzuat şartları.
  • Emek korumasının devlet yönetimi.
  • Bileşenlerinden en az biri ihlal edildiyse, çalışanın tüm iş gücünün korunması ihlal edilmiştir.
  • İş gücünün korunmasının önemi çok yönlüdür.
  • Kapsamlı emek koruma, sosyal, ekonomik ve yasal açıdan büyük önem taşımaktadır.
  • İş gücünün korunması gerekliliklerini karşılayan bir işyerine.
  • İş güvencesi kuralları ve model talimatları.
  • GOST 12.0.230-2007, kuruluştaki İSG yönetim sisteminin bir tanımını içerir.
  • İş gücünün korunması organizasyonu.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Hukukun temelleri üzerine gerçek testler