Bilgisayarın çevresel aygıtları - yazılım, programlama üzerinde denetim çalışmaları

Özetler:

  • Çevresel aygıtlar bir bilgisayarı "bizim için bir şey" yapar.
  • Bir bilgisayar ağı da dahil olmak üzere çevresel aygıtların paylaşılmasına izin verecektir.
  • Şekil 1. Bilgisayar çevre birimlerinin şeması.
  • Bilgisayar programının çevresel cihazı.
  • Modem, bir telefon hattı üzerinden bilgisayarların uzaktan bağlanması için bir iletişim cihazıdır.
  • Çevresel aygıtlar aşağıdaki gruplara ayrılabilir.
  • USB girişli çevre birimleri.
  • Depolama aygıtları.
  • Bilgi aktarım cihazları.
  • Bilgi giriş cihazı.

Benzer Resimler: