Rasgele bir değişkenin dağılım yoğunluğu. Rasgele değişkenlerin sayısal karakteristikleri - matematikte kontrol çalışmaları

Özetler:

  • Rasgele değişkenlerin sayısal özellikleri ve özellikleri üzerine bir soru da düşünüldü.
  • Rasgele bir değişkenin dağıtım yoğunluğunu gösteren bir grafik.
  • Rasgele değişkenlerin yoğunluk fonksiyonu kullanılarak tanımlanabileceği gösterildi.
  • Olasılık değerlerine sahip olası değerlere sahip olan ayrı bir rasgele değişkeni ele alalım.
  • Miktar dağılımının yoğunluğu nerede?
  • Rasgele değişkenlerin toplamının matematiksel beklentisi, matematiksel beklentilerinin toplamına eşittir.
  • Rasgele bir değişkenin modu en olası değerdir.
  • Rasgele bir değişkenin varyansı, rastgele bir değişkenin bir karesinin boyutuna sahiptir.
  • Elde edilen miktara, rastgele bir değişkenin ortalama karesi sapması denir.
  • Rasgele değişkenin değerleri belirli bir noktada dağıtılır.

Benzer Resimler: