Doğrudan maliyetleme fikrinin politik ekonomi araştırması - iktisat teorisi üzerinde kontrol çalışması

Özetler:

  • Ukrayna ekonomisinde doğrudan maliyet yaratan fikirlerin somutlaşmış biçiminden faydalardan daha fazla tehlikesi vardır.
  • İşletme yönetimi uygulamasında doğrudan maliyet hesaplamasına giriş.
  • Bu özellikle araştırma ve geliştirme personelinin masrafları için geçerlidir.
  • Maliyetlendirme ve türevleri.
  • Araştırma ve geliştirme üzerine.
  • Onların fikirleri, reforma tabi tutulan ekonomi ekonomisinde en uzun bilimsel tavsiyelerin toprağı haline geldi.
  • Bugün bu yöne "bilimsel yenilik" denildi.
  • "Marjinal gelir" in gerçek özünü keşfetme sorunu bu çalışmanın odağı haline geldi.
  • Örneğin, demiryolunda ulaşım maliyetleri aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.
  • Buna çapraz sübvansiyon deniyordu.

Benzer Resimler: