MS Excel kullanarak duran varlıkların artık değerlerinin hesaplanması - ekonomik teori üzerinde kontrol çalışması

Özetler:

  • İşletme için sabit varlıkların artık değeri.
  • Ortaya çıkan belgenin yapısı "Duran varlıkların artık değerinin beyanı".
  • Birim için duran varlıkların artık değeri.
  • Sabit varlıkların muhasebeleştirilmesindeki hatalar, kuruluşun malı üzerindeki vergi yanlış hesaplamalarına neden olabilir.
  • Yeni tesislerin devreye sokulmasından sonra sabit varlıkların değerini belirleyin.
  • Duran varlıklar nesnesinin hesaplanması.
  • Kuruluşta işletilen sabit varlıkların baş>
  • Sabit kıymetin toplam değeri.
  • Birim için sabit varlıkların toplam maliyeti.
  • İşletme için sabit varlıkların toplam maliyeti.

Benzer Resimler: