Yaşlı insanların boş zaman topluluklarının sosyo-pedagojik özellikleri - sosyolojide kontrol çalışması

Özetler:

  • 1959 verileriyle karşılaştırıldığında, yaşlıların göreli sayısı 1.6 kat arttı.
  • Sosyo-rekreasyonel faaliyetler "boş zaman" kavramıyla yakından ilişkilidir.
  • Ortak çalışma sürecinde, farklı yaştaki insanlar arasında etkileşim vardır.
  • Hedef kitle Yaş ilerleyen vatandaşlar.
  • Yaratıcı insanların karakteristik özellikleri arasında ilgi alanlarının genişliği ve çeşitliliği bulunur.
  • Dönem başında, 1900 yılında, 65 yaş üstü kişiler 3.1 milyon idi.
  • Bu, Büyük Vatan Savaşı'nın SSCB nüfusunun yaş yapısı üzerindeki sonuçlarını yansıtıyordu.
  • 1989 nüfus sayımına göre, 1935-1939 savaş öncesi yılların insanları yaklaşık 18 milyondu.
  • 1992'de nüfusun% 24'ü çalışma yaşından genç,% 19'u yaşlıydı.
  • Gerontogenez dönemi ve yaş sınırları.

Benzer Resimler: