Organizasyonda sosyo-psikolojik iklim - yönetim üzerinde kontrol çalışması

Özetler:

  • Sosyo-psikolojik iklim kendiliğinden ortaya çıkar.
  • Optimum sosyo-psikolojik iklim yaratmada liderin rolü belirleyici niteliktedir.
  • OOO Lesstroyservis takımında sosyo-psikolojik iklimin analizi.
  • Sosyo-psikolojik yönetim yöntemleri ahlaki değerlere dayanır.
  • Ortak faaliyetlerin organizasyonu.
  • Bu uyum seviyesi, ortak faaliyetler düzenlerken özellikle önem kazanmaktadır.
  • Örgütteki iletişimin doğası.
  • Kuruluşun personel yönetimi: bir atölye: bir öğretici / Ed.
  • Psikolojik seviye, karakterlerin, motivasyonların, davranış türlerinin uyumluluğu anlamına gelir.
  • Küresel makro çevre, insanların ilişkilerinin kurulduğu ve geliştirildiği sosyal arka plandır.

Benzer Resimler: