Özel kontrol sistemleri ve elektrikli tahriklerin teşhisi - fizikte kontrol işleri

Özetler:

  • Alınan sistemi çözerek, bilinmeyen parametrelerin sayısal değerlerini elde edebilirsiniz.
  • Elde edilen tüm değişkenleri denklem sistemine koyarak.
  • Mekanik zaman sabitinin genlik kontrolü g'ye bağımlılığının grafiği formundadır.
  • Bilinmeyen sayı üçe eşittir, bu nedenle üç ölçüm aralığı denklemleri derlemeliyiz.
  • Bu sistemdeki türevler formül ile hesaplanır.
  • Önceki görevden alınan parametrelerle birlikte bir asenkron iki sarma motoru verilmiştir.
  • Elektromanyetik uyarma tipi DPM-25-NZT-01B olan DC motor verildi.
  • Bu, türevlerin belirgin bir şekilde farklı olmasına ve hesaplamaların doğruluğunu büyük ölçüde artırmasına neden olur.
  • Değişmeyen üçüncü taraf etkileri için R ve Q matrisinin parametresi aşağıdaki gibi tanımlanır:
  • Nerede ve ve + 1 ve + 2, geçiş noktasının grafiklerinden keyfi olarak seçilen üçüdür.

konuları

Tüm Ürünler »

Akımda kontrol fizikte çalışır