Bağımsız eşit derecede gözlemlerle doğrudan tekrar kullanılabilir ölçümlerin sonuçlarının istatistiksel olarak işlenmesi - matematik üzerine çalışmayı kontrol edin

Özetler:

  • Sabit voltaj U'nun bir dizi gözleminin sonuçları deneysel olarak elde edilmiştir.
  • Ölçüm sonucunun güven olasılığı P = 0,95 gösterilir.
  • (B). Bunu ölçüm sonuçlarına dahil etmiyoruz.
  • (B) - Gözlemlerin RMS sonuçlarının önyargılı tahmini U.
  • Burada (B), U. Gözlem sonuçlarının aritmetik ortalamasıdır.
  • Özlemlerin varlığı için gözlem dizisini analiz ederiz.
  • Eğer mevcutsa, daha sonraki işlemlerden hariç tutulmalıdır.
  • Gözlem sayısı: n = 32.
  • Deneysel dağılım yasasının normal yasaya karşılık geldiğini doğrulamamıza izin verelim.
  • A) n = 30 için P = 0.99.

Benzer Resimler: