Yüksek öğrenim kurumlarında öğrencilerin araştırma faaliyetlerinin yapısı - pedagoji üzerinde kontrol çalışması

Özetler:

  • Öğrencilerin araştırma faaliyetlerine katılımı bir akademik grup aracılığıyla yapılır.
  • Spitsin Ye.S. Bir yüksek öğretim kurumundaki öğrencilerin araştırma çalışmalarının organizasyon metodolojisi.
  • Öğrencilerin araştırma faaliyetlerinin organizasyonu.
  • Öğrencilerin araştırma faaliyetlerinin araştırılmasının önemi ve uygunluğu.
  • Öğrencilere araştırma etkinliklerinin öğelerini, bilimsel yaratıcılığın organizasyonunu ve metodolojisini öğretmek.
  • Öğrencilere bağımsız araştırma becerilerini kazandırmak.
  • A) başkanlık, fakülte ve enstitülerin araştırma, bilimsel ve metodolojik faaliyetlerinin sorunları.
  • Buryak VK, Kondratova LV. Öğrencilerin eğitim araştırması çalışmaları: Krivoroz.
  • "Öğrenci araştırması" kavramı birbiriyle ilişkili iki öğe içerir.
  • Yüksek öğretim kurumlarının öğrencilerinin araştırma faaliyetleri üç temel yönüyle yürütülmektedir.