Belarus tahvil piyasası. JSC Finansal durumunun değerlendirilmesi Enstrüman - mali denetim çalışmaları

Özetler:

  • 1 Belarus devlet tahvil piyasasının özellikleri ve sınıflandırılması.
  • 2 Belarus devlet tahvil piyasasının katılımcıları.
  • 6 Belarus devlet tahvil piyasasının yasama organı.
  • Menkul kıymet pazarının iki yapısal bölünmesi vardır: Birincil ve ikincil piyasalar.
  • İkincil piyasa - daha önce ihraç edilmiş menkul kıymetlerin satışıyla ilgili işlemler.
  • Devlet iç borçlanma senetlerine spekülatif sermaye yoktur.
  • 3 Devlet iç borçlanma senetlerinin özellikleri.
  • 4 Devlet iç borçlanma senetleri piyasasındaki işlem türleri.
  • 5 Belarus Cumhuriyeti menkul kıymet piyasası düzenleme yöntemleri.
  • Kuruluşun mali durumunun değerlendirilmesi.

Benzer Resimler: