İşletme yönetimi: kavram, öz. İdari faaliyetlerin fonksiyonları - yönetim üzerinde kontrol çalışmaları

Özetler:

  • İdari faaliyetlerin işlevleri bir sonraki bölümde ele alınacaktır.
  • İşletme yönetimi için genel bir kavram vermek.
  • Yönetim faaliyetinin temel işlevlerini tanımlamak.
  • Yönetim sisteminin birincil parçası olan işletme yönetiminin fonksiyonları.
  • İşletme yönetimi, işletme yönetimi sanatıdır.
  • Dolayısıyla yönetim, belirli bir yönetim etkinliği türüdür.
  • Kontrol, tüm yönetim faaliyetlerinin nihai sonucu olan önemli bir yönetim fonksiyonudur.
  • Günümüzde yönetim fonksiyonlarının listesi aşağıdaki mantıksal zincire benzemektedir (Tablo 2).
  • Şekil 1 - İşletme Yönetim Sistemi.
  • Tablo 2 - Yönetim fonksiyonunun içeriği.

Benzer Resimler:

Benzer eserler

nesneleri

Tüm konular »

Yönetimle ilgili gerçek kontrol çalışmaları