Çevirme Teorisi - İngilizce sınav çalışması

Özetler:

  • Çeviri teorisinde şu ana yönler ayırt edilir.
  • Çeviri teorisinin konusu.
  • Bu bağlamda, iletişimsel dilbilim verileri, çeviri teorisi için çok önemlidir.
  • Çeviri teorisinin gelişme evreleri.
  • Çeviri teorisi kendine şu temel görevleri koyar:
  • Dilbilimcilerin çeviriye tutumları V. Humboldt tarafından açıkça ifade edilmiştir.
  • "çeviri normu" kavramını tanımlar ve çeviri kalitesini değerlendirmeye yönelik ilkeler geliştirir.
  • - Intralinguistik çeviri - sözlü işaretlerin aynı dilde işaretlerle yorumlanması.
  • - Geleneksel (insan, manuel) çeviri - bir kişi tarafından yapılan bir çeviri.
  • yazılı çeviri, yazılı olarak yapılan bir çeviridir.

Benzer Resimler: