Web uygulama geliştirme teknolojileri - yazılım üzerinde kontrol çalışmaları, programlama

Özetler:

  • Web uygulamalarının oluşturulması, İnternet kaynaklarının geliştirilmesi için en önemli teknolojilerden biridir.
  • Şu anda, Web uygulamaları geliştirmeye Ajax adı verilen yeni bir yaklaşım popülerlik kazanmaktadır.
  • Bu, Microsoft.net Framework mimarisinde önemli olan ASP teknolojisinin yeni bir sürümüdür.
  • Sunucu tarafında kullanılan teknolojiler.
  • İstemci tarafında kullanılan Web programlama teknolojileri.
  • GUI uygulamasını uygulamak için sunucu bir istemci arabirimidir.
  • GUI'yi uygulamak için.
  • İstek oluşturmak ve işlemek için etkileşimli ve tarayıcıdan bağımsız bir arabirim oluşturun.
  • Microsoft Windows için farklı sürümler yazmak yerine.
  • ASP (ASP'de İngilizce sayfa, ekler ile sınırlayıcılarla işaretlenmiş normal bir HTML sayfasıdır.

Benzer Resimler: