Çiftlik hayvanlarının toksikolojisi - tarımda kontrol çalışması

Özetler:

  • Aynı türde tükenmiş hayvanlar için de geçerlidir, özellikle de DDT etkilendiği zaman.
  • Hayvanlar genç yaşta daha hassastır.
  • Genel olarak, her çeşit genç hayvan yetişkinlerden daha duyarlıdır.
  • Biten hayvanlar da heksachlorana duyarlılığı arttırmaktadır.
  • Bazı hayvanlar kendi ciltlerini yalamaya eğilimlidirler.
  • Bu tür şiddetli konvülsif saldırılardan sonra hayvanlar depresyon ve uyuşukluk halindedir.
  • Hayvanlar hareketlerle ilişkilidir.
  • Hayvan 24-48 saat hayatta kalırsa, ölüm tehlikesi hemen hemen ortadan kalkar.
  • Büyük hayvanların bu böcek öldürücülerle zehirlenmesi olası değildir, ancak gerçekleşebilir.
  • DDT mevcudiyetinin bulunduğu hayvanlarda ve kuşlarda hububat kullanımı reddedilmelidir.

Benzer Resimler: