Kent ve kent yaşamını incelemek için geleneksel ve geleneksel olmayan yöntemler - sosyoloji üzerinde bir kontrol çalışması

Özetler:

  • Şikago sosyologları kavramındaki kent, kendiliğinden gelişen bir organizma olarak yorumlandı.
  • Genel olarak, L. Wirth kenti bir ürün ve insan yabancılaşmasının simgesi olarak nitelendirdi.
  • Kentin ayrılmaz bir görüntüsünü oluşturan tüm unsurların özerk olarak mevcut olmadığı unutulmamalıdır.
  • Lynch K. Kentin görüntüsü / K. Lynch.
  • B) Kentteki yönelim ve unsurlarını tanıma becerisi ne kadar önemli?
  • E) Hangi şehirlerde kolayca gezinebilirsiniz?
  • Bu form en yaygın beklenti ve fikirleri, bir topluluk duygusunu somutlaştırmalıdır.
  • Aile ve ekstra aile, mesleki ve genel yaşam kültürel alanlarının iç içe geçişi var.
  • Kentleşme, kültür türünün üstesinden gelmeye, mahalle irtibatlarının rolünün düşmesine yol açar.
  • Bu düğümlere çekirdek denilebilir.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Sosyolojide Gerçek Testler