Kültürel sistemde kişiliğin sanatsal gelişimi: filogenetik ve ontogenetik yönler - pedagoji üzerinde kontrol çalışması

Özetler:

  • Ortaçağdaki kişiliğin sanatsal gelişiminde iki çizgi açıkça görülür.
  • Kültür Tarihinin Gelişmesinde Sanat Eğitiminin Yeri ve Rolü.
  • Antik Yunanlıların maddi kültürünü oluşturan faktör zanaattır.
  • Freud "çocuk yetişkin" sisteminde çocuk gelişimini göz önünde bulundurur.
  • Çok yönlü, mekaniktir; sistem oluşturan bir faktörü tek tek çıkarmak olanaksızdır.
  • Öğretmenin etkinliğinin temel amacı olarak kişilik geliştirilmesi.
  • Kültür Sanat Eğitim ve Öğretiminin Oluşumunun Tarihsel Süreci.
  • Antik dönem sanatsal kültürü (plastik).
  • İnsan, evrenin en karmaşık sistemlerinden biridir.
  • Kültürel bir teknoloji olarak eğitim, antik zamanlarda meydana gelir.

Benzer Resimler: