Kişinin duygusal durumu - Psikolojide kontrol çalışması

Özetler:

  • Bilim dünyasında duygusal süreçlerin doğası üzerine birçok farklı görüş vardır.
  • Duygusal süreçler, faaliyetin iç düzenlemesi olan geniş bir süreç sınıfını içerir.
  • Aslında, duygular kişilik ve bilinç ile etkilerden farklıdır.
  • Bu değişikliklerle ilişkili duyumların toplamı duygusal bir deneyimdir.
  • Duygusal psikanalitik uyumsuzluk hissi.
  • Bazıları, genel kabul gören teori henüz oluşturulmamıştır.
  • Genellikle duygular ayrı bir sınıf olarak ayrılır.
  • Özellikle psikoanalizde bu özel ve abartılı önem verilmektedir.
  • Şaraplar pişman olurlar.
  • Seçimlerinin temeli, belirgin bir şekilde ifade edilen nesnel karaktere tabidir.

Benzer Resimler: