Medeni yasal ilişkilerin bir nesnesi olan şeyler - Medeni hukukta kontrol çalışması

Özetler:

  • Medeni hakların bir nesnesi olarak mülkiyet kavramı.
  • Sivil hakların bir nesnesi olarak işletme.
  • Şeylerin medeni haklar nesneleri olarak özellikleri.
  • Buna ek olarak, mülk ve eşyaların bakımının "statik" olmadığını da belirtmek isteriz.
  • Bu tür şeyler hem maddi hem de manevi kültüre atfedilir.
  • Dolaşıma izin verilen şeyler, şeylerin çoğunu oluşturmaktadır.
  • Ayrı ayrı tanımlanan şeyler yasal olarak vazgeçilmez olarak kabul edilmektedir.
  • Genel niteliklerle tanımlanan şeyler yasal olarak değiştirilebilir.
  • Karmaşık şeyler (madde 134 GK) fiziksel ve yasal açıdan delimelerdir.
  • Medeni hukukta, şeyler geleneksel olarak ana şeylere ve eşyalara bölünür.

Benzer Resimler: