XIX. Yüzyılda Rusya'nın dış politikası - tarih üzerinde kontrol çalışmaları

Özetler:

  • Kinyapina N.S. XIX. Yüzyılın ilk yarısında Rusya'nın dış politikası.
  • Pokhlebkin V.V. Rusya, Rusya ve SSCB dış politikası.
  • Kafkasya'da, Rus hükümeti de aktif bir politika izledi.
  • NS Kipyanina, I. Nicholas'ın dış politikasının temel yönlerini ayrıntılı olarak analiz eder.
  • Nicholas II'nin dış politikasının tutarsızlığı Birinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıktı.
  • I. Alexander'ın dış politikası
  • Nicholas I ve Alexander II'nin dış politikası.
  • II. Nicholas'ın dış politikası.
  • Napolyon Rus İmparatorluğunun sınırlarına gitti.
  • Türkiye, Karadeniz kıyısının Rusya tarafından fethedilmesinin farkına varmak istemedi.

Benzer Resimler: