Yüksek matematik - matematiğin kontrol işi

Özetler:

  • Vygodsky M. Ya. Yüksek Matematiğin El Kitabı.
  • Zimina OV, Kirillov AI, Salnikova TA Yüksek Matematik.
  • Vygodsky M. Ya. Temel matematiğin el kitabı.
  • Krass MS, Chuprykov BP Ekonomistler için Matematik.
  • İşlevi tam olarak inceleyin ve grafiğini oluşturun.
  • 2 y = x3-3x + 4 işlevini tam olarak inceleyin ve grafiğini çizin.
  • X0 = 1 noktasındaki fonksiyon grafiğine çizilen teğetin ve normalin denklemini yazın.
  • Asimtotların varlığı için araştıralım.
  • (2.5.5) minimum noktasıdır.
  • (2; 0), bir ekstremumdan şüphe edilen bir noktadır.

Benzer Resimler: