Dünyanın coğrafi sistemi - biyolojide kontrol çalışması

Özetler:

  • Dünyanın coğrafi sisteminin yapısı.
  • Dünyanın jeosentrik sisteminin temelini oluşturan ilkeler.
  • Aristoteles dünyası sistemi.
  • Dünyanın kutup sistemi.
  • Dönme ekseni, dünyadaki kutuplarda olmak üzere iki sabit noktada göksel küre ile kesişir.
  • Dünyanın son küresinin arkasında sadece Tanrı vardır.
  • Dünyanın merkezine doğru, çevresine ve dairesel harekete olan bu hareket.
  • Kontrol Edildi: Filipova G.R.
  • Bu alanların merkezinde Dünya vardır.
  • Tüm göksel cisimlerin daireler halinde ve eşit olarak hareket ettiği varsayılmıştır.

Benzer Resimler: