Beyaz Rusya Cumhuriyeti'nde yasama süreci. Beyaz Rusya Cumhuriyeti'nde insan ve vatandaşlık hak ve özgürlüklerinin anayasal ve hukuki garantileri - hukukun temelleri üzerindeki kontrol çalışması

Özetler:

  • Kivel, V Beyaz Rusya Cumhuriyeti Anayasasında İnsan Hakları ve Vatandaşlık Hakları Yönetmeliği / V. Kivel.
  • Belarus Cumhuriyeti'nin normatif yasal işlemleri resmi olarak yayınlanacaktır.
  • Disiplin Üzerine "Beyaz Rusya Cumhuriyeti Anayasa Hukuku".
  • Beyaz Rusya Cumhuriyeti Hukuki Davranışlarının Ulusal Kayıtlarına normatif bir yasal davanın dahil edilmesi.
  • Beyaz Rusya Cumhuriyeti hükümet biçimi.
  • Parlamentonun çalışmaları - Beyaz Rusya Cumhuriyeti Ulusal Meclisi, bir toplantı usulüyle gerçekleştirilir.
  • İnsan ve vatandaşın hak ve özgürlükleri doğrudan etkindir.
  • Belarus Cumhuriyeti karışık bir cumhuriyet olarak tanımlanmalıdır.
  • Belarus Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı.
  • Beyaz Rusya Cumhuriyeti toprak ve siyasi yapısı.

Benzer Resimler: