Bir binalardaki monolitik betonarme temellerin inşası üzerine eserlerin tasarımının yapılması - ödev (Uygulama)

Özetler:

  • Betonarme işlerin üretim çeşitleri.
  • Yankovsky FI Toprak işlerinin tasarımı.
  • Toprak İşleri Tasarımı.
  • Betonarme işlerin üretimi için rasyonel yöntemlerin seçimi aşağıdaki hükümlere dayanmaktadır.
  • Üretim yöntemlerinin seçiminin sonuçları Tablo 5'te özetlenmiştir.
  • Kazı çalışmaları için yöntem seçimi.
  • Bant monolitik temelin planı ve bölümü Şekil 3'te gösterilmektedir.
  • Beton üretim yöntemlerinin çeşitleri Tablo 7'de özetlenmiştir.
  • İşlerin daha da üretilmesi için 2 opsiyonu analiz ettikten sonra, 2 numaralı seçeneği kabul ediyoruz.
  • İşlem haritalarının tasarımında karmaşık yapı ENIR koleksiyonları tarafından belirlenir.

Benzer Resimler: