Denklemlerin, eşitsizliklerin, sistemlerin parametre ile çözümü - ders çalışması (Uygulama), matematikte

Özetler:

  • Okunev AA "Parametreli denklemlerin grafik çözümleri".
  • Ya Gastribinetsky, "Denklemler ve parametreleri içeren eşitsizlikler".
  • Her bir denklem sistemi için, a parametresinin tüm değerlerini bulun.
  • Eşitsizlikler sistemi tarafından belirlenen a parametresinin belirlenmesinde.
  • A parametresinin hangi değerleri için sistemin bir çözümü vardır.
  • Böylece, sistemler (1) ve (2) için aynı sayıda çözüm dört sayıdır.
  • Eşitliğin (1) tüm özel çözümlerinin setine, bu eşitsizliğin genel çözümü deniyor.
  • Eşitsizliği denklemin altına düşürüyoruz.
  • Standart xOy koordinat sistemini kullanarak diğer çözüm yöntemleri mümkündür.
  • B) Birinci denklemin her çözümü ikincinin bir özümüdür ve bunun tersi de geçerlidir.

Benzer Resimler: