Vandalizm - Psikolojide kurs (Pratik)

Özetler:

  • Vandalizm, bir kişinin yıkıcı davranış biçimlerinden biridir.
  • Vandalizmin yasal tanımlaması kriminolojik araştırmalarda da kabul görmektedir [18].
  • Bazı araştırmacılar bu davranışları bir vandalizm olarak görüyorlar.
  • Öncelikle, dünya çapında vandalizm vakaları istatistiklerle tam olarak dikkate alınmamaktadır.
  • Buna ek olarak, vandalizmin açık ve net bir biçimde tanımlanamamasından kaynaklanan zorluklar da ortaya çıkmaktadır.
  • Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yaklaşık 200 bin kişi vandalizm nedeniyle tutuklanıyor.
  • Vandalizmden gelen maddi hasar çok büyük.
  • Hauber, Hollanda'daki vandalizmden kaynaklanan günlük maddi kayıpların 4 milyona ulaştığını bildirdi.
  • Vandalizmden kaynaklanan kayıplar yalnızca Amerikan okullarında 1969 - 100 milyon yıllarındaydı.
  • Vandalizm ağırlıklı olarak erkek olgudur.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Psikolojide güncel ödevler (uygulama)