Finansal hukukta yararlar - kişisel hukukta kurs (Teori)

Özetler:

  • В, В, Finansal hukuktaki fayda: teorik ve yasal açıdan. / / Mali hukuk.
  • Mali ve hukuki yardımlar sadece vergi ödemelerinin ödenmesi için değil, aynı zamanda vergilerin ödenmesi için de verilebilir.
  • Khreshkov V.V. Mali hukukta imtiyazlar: teorik ve yasal yönü / / 2007 Finansal Yasası № 2.
  • Finansal hukukta fayda kavramı ve işaretleri.
  • Mali hukukta imtiyaz hakkı tanıma kuralları.
  • Finansal hukukta fayda çalışmasının bölümleri hakkında kısa sonuçlar.
  • Çoğu yayın, çeşitli hukuk dallarına fayda sağlamak için ayrılmıştır.
  • Aşağıdaki yararlar hukuki menfaatlere özgüdür.
  • Faydalar, bir kural olarak, normatif ve yasa uygulama yasalarıyla sabitlenmez.
  • Vergi teşvikleri konusu genellikle verginin adilliği sorunu ile bağlantılıdır.

Benzer Resimler: