Küçük işletmelerde pazarlama - ders çalışması (Teori) pazarlama

Özetler:

  • Bu çalışmanın amacı pazarlama faaliyetlerini küçük işletmelerde incelemektir.
  • Küçük işletmelerde pazarlamanın özü ve içeriği.
  • TEMA: "Küçük işletmelerde pazarlama."
  • Küçük işletmelerde pazarlamanın özünü ve pazarlama ilkelerini incelemek.
  • Araştırmanın amacı, küçük bir işletmedeki pazarlama faaliyetleri.
  • Ticari işletme pazarlaması ekonomiktir.
  • Pazarlama hizmetinin olmaması (pazarlamacı).
  • Aynı zamanda şirketin faaliyeti% 80 pazarlamaya bağlı.
  • "Küçük işletme" kavramının aksine, "küçük işletme" kavramı kanunla sabitlenir.
  • Pazarlama, pazara ilişkin insanların ortak bir faaliyetidir.

Benzer Resimler: