LLC "McDonald's" örneğinde işletmenin pazarlama faaliyeti - pazarlama üzerine ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Kurs çalışmalarım teması - McDonald's örneğiyle işletmenin pazarlama faaliyeti.
  • McDonald's'daki pazarlama faaliyetlerini analiz edin.
  • McDonald's'ın pazarlama faaliyetleri.
  • 2 McDonald's'ın pazarlama faaliyetlerinin analizi.
  • Şirkette pazarlama karması geliştirildiğinde, etkinliği de o kadar etkili olur.
  • Organizasyonda pazarlama faaliyetlerinin teorik yönleri.
  • McDonald's'daki pazarlama karmasının geliştirilmesi için öneriler geliştirin.
  • C) firmanın pazarlama faaliyeti sürekli izlenir ve analiz edilir.
  • Her kuruluş tüketiciye yönelik olmalıdır.
  • Araştırmanın amacı McDonald's.

Benzer Resimler: