Pazarlama araştırması "Babylon" - ders çalışması (Teori) pazarlama

Özetler:

  • "BABYLON" sinema merkezinin pazarlama ve pazarlama faaliyetlerini iyileştirmek için teklifler.
  • Sinema merkezinin pazarlama kampanyası oldukça etkilidir!
  • Sinema merkezi "Babylon", sekiz rahat dijital sinema salonunda, 570 koltuk için.
  • Film merkezi "Babil" in kendisi dayanmaktadır.
  • Babil Film Merkezi'nde bir film danışmanının varlığını biliyor musunuz?
  • "Babil" sinema merkezine ne getirmek istersiniz?
  • Babylon Film Merkezi'nde size uygun olmayan şey nedir?
  • PEST-analizi, SWOT analizi, pazarlama araştırması.
  • Bugün neden sinema merkezi "Babylon" u ziyaret ettiniz?
  • "Babylon" sinema merkezini ne sıklıkta ziyaret ediyorsunuz?

Benzer Resimler: