Sezginin felsefedeki yeri, felsefeyle ilgili ders çalışması (Teori) 'dir

Özetler:

  • En azından sezgiyi epistemolojik bir problem olarak analiz ederken, önemli bir yer kaplar.
  • Sezgi teriminin felsefi düşünce gelişiminin geçmişi.
  • Vasilev St. "Bilimsel bilgide entellektüel sezginin yeri".
  • Sezginin ne olması gerektiği anlayışı, onu içgözlemden ayırma sorunu ortadan kalktı.
  • Entelektüel sezgi genellikle duyusal algılamanın gereksiz bir kopyası olarak ilan edilmiştir.
  • Cusa'daki ortaçağ yazarlarının gizemli sezgisi, panteist motiflerle inceltilir.
  • Entelektüel sezgi ve yansıma arasındaki bağlantı ortaya çıktı ve ampirik uygulamaya dönüştü.
  • Rene Descartes sezgileri Platon'un doğuştan gelen sezgisel mutlaklık fikri olarak anladı.
  • Mantıksal ve ampirik sezgi muhtemelen en tutarlıdır.
  • Sezgisel yaşama ilişkin introspektif, ampirik ve ampirik alanlardır.

Benzer Resimler: