Tıbbi bitki hammaddelerinde kumarinlerin izolasyonu ve analizi yöntemleri - Kimya ders işi (Teori)

Özetler:

  • "LRS'de kumarinlerin izolasyonu ve analizi yöntemleri".
  • Lozhkin, A.V. Doğal kumarinler: izolasyon ve analiz yöntemleri / A.V. Lozhkin, E.I. Sakalian.
  • Günümüzde kumarinlerin analizi için polarografik yöntem pratik olarak kullanılmamaktadır.
  • İzolasyon ve analiz yöntemlerinin kısa tarifi.
  • LRS - şifalı bitki hammaddeleri.
  • Farmasötik analizde, TLC ve fiziko-kimyasal analiz yöntemlerinin bir kombinasyonu yaygın olarak kullanılmaktadır.
  • İkinci durumda, şahit madde numuneye eklenir, daha sonra önerilen prosedüre göre analiz edilir.
  • Eşlik eden maddelerden kumarinlerin saflaştırılması için sabunlaşma metodunun kullanılması mümkündür.
  • Kumarinlerin kantitatif tespiti için kolorimetrik yöntemler.
  • Spektrofotometrik yöntem, kumarinlerin spektrumun UV bölgesindeki emilim kabiliyetine dayanır.

Benzer Resimler: