Personel yönetimi uzmanlarının yeterliliğinin belirlenmesinde dünya deneyimi. İngiltere Deneyimi - Yönetimde Ders Çalışması (Teori)

Özetler:

  • İngiltere'de İK uzmanları için şartlar.
  • Birçok uzman ve İK uzmanları kendi yorumlarını sunar.
  • Personel yönetimi alanındaki uzmanlar [1].
  • Kibanov A.Ya., Durakova I.B. Kuruluşun personel yönetimi.
  • Rus İK yöneticileri sözlüğünde son 6-7 yılda "yeterlilik" terimi ortaya çıktı.
  • "Yetki" kavramının birçok tanımları vardır.
  • Bazarov T.Yu. Personel yönetimi.
  • Basakov M.I. Personel yönetimi.
  • Belyatsky N.P. Personel yönetimi.
  • Personel Yönetimi Bölümü.

Benzer Resimler: