Vergi muhasebesi ve kişisel gelir vergisi raporlaması (teori) finansal yönetim, finansal matematik

Özetler:

  • 2008 yılında vergi mükellefi adına bireylerin gelirleri hakkında vergi makamlarına bilgi gönderirken
  • Kişisel gelir vergisi (Kişisel Gelir Vergisi) ana vergilerden biridir.
  • Vergi temsilcileri gelir belgesi 2-NDFL üzerinde de bir kayıt tutar.
  • Ana federal vergilerden biri olarak kişisel gelir vergisi.
  • Bireysel girişimcilere kişisel gelir vergisi için vergi muhasebesi sistemi.
  • Vergi temsilcileri tarafından kişisel gelir vergisi için vergi muhasebesi.
  • Bu gelirler için vergi oranı% 15 olarak belirlenmiştir.
  • Diğer tüm gelir türleri için vergi oranı% 13'e eşittir.
  • Bu seviyede, kişisel gelir vergisi beyannamesinin hazırlanması için muhasebe defterine dayanmaktadır.
  • Kişisel gelir vergisi kanunları.

Benzer Resimler: