Beyaz Rusya'da etnografik turizm bağlamında somut olmayan kültürel miras - turizmde ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • 2 Belarus turizm bağlamında somut olmayan kültürel miras.
  • Araştırma Belarus'un maddi olmayan bir kültür mirası.
  • Beyaz Rusya'nın Somut Olmayan Kültür Varlıklarının Turist Kullanımının Özellikleri.
  • Kültürel miras iki şekilde olabilir: maddi ve maddi olmayan.
  • Blisch, V.L. Belarus'un etnografik mirası: turizm için fırsatlar / V.L. Blisch.
  • UNESCO Maddi Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi.
  • Khukhlyndina, LM Turizmde kültürel miras: pratik bir rehber / L.M. Huhlyndina.
  • 1 "Somut olmayan kültürel miras" kavramının tanımı.
  • Beyaz Rusya etnografik mirasının turist kullanımındaki zorluklar.
  • "Somut olmayan kültürel miras", özellikle aşağıdaki alanlarda kendini göstermektedir.

Benzer Resimler: