Modern İngilizce'de Yeni Sözler - İngilizce dersi (Teori)

Özetler:

  • Bölüm 1. Modern İngilizcede Neologlar ve Yaratılış Yöntemleri.
  • Bölüm 2. Bilimsel ve Teknik Gelişme ve Yeni Türkçedeki Yeniçilerin Yerleri.
  • Modern İngilizce'de neologlukların oluşum özelliklerini açıklayın.
  • Modern İngilizce'de neologların bilimsel ve teknolojik süreçteki yerlerini belirleyin.
  • Modern İngilizce'de en çok kullanılan yeni anlamlar arasında şunlar ayırt edilebilir:
  • Bununla birlikte, İngilizce dilindeki yenicilik teorisi, henüz bağımsız bir sözlük bilim dalı olarak kurulmamıştır.
  • Çalışmamızın materyali, periyodik İngilizce yayınlardı.
  • Anlamlı neoplaziler, diğer neoplazm türlerinden daha büyük ölçüde argo olarak kullanılırlar.
  • Sözdizimsel, dildeki mevcut karakter kombinasyonu tarafından oluşturulur (kelime oluşumu).
  • Bu türden neologların her birini daha ayrıntılı olarak düşünelim.

İlgili eserler: