Nietzsche: Dionysos'tan Zerdüşt'ten - felsefeyle ilgili kurs (Teori)

Özetler:

  • Zerdüşt, F. Nietzsche'nin çalışmalarında Dionysos'un reenkarnasyonu olarak.
  • Nietzsche'ye göre adam, Dionysic müziğinden çok uzaktır.
  • Nietzsche, bir alay konusu gibi, "So Spoke Zerdüşt" te son kişi hakkında konuşuyor.
  • Sonuçta, Zerdüşt Dionysus'ın reenkarneğinden başka bir şey değildir.
  • Nietzsche, bu çalışmada Dionysus'a övgüde bulundu.
  • Nietzsche, Dionysos'un Yunan trajedisidir.
  • Apollonian ve Dionysian'ın kültür oluşumu üzerindeki etkisi.
  • Nietzsche, eski kültüre bakarken mitolojiye dikkat etti.
  • Yunanlıların kültüründe iki ilke vardır: Apollonian ve Dionysic.
  • Apollonical uyku dünyası ve Dionysian zehirlenme dünyası.

Benzer Resimler: