İşletmenin mülkiyetinin analizi ve oluşumunun kaynakları - kuram teorisi (iktisat teorisinde)

Özetler:

  • Kurumun mülkiyet durumunun analizi ve kurma kaynaklarının teorik temelleri.
  • 1 Oluşumunun mülkiyet kaynaklarının ekonomik özü ve içerik analizi.
  • Analiz yöntemleri ve mülkiyet durumunu ve oluşum kaynaklarını değerlendiren göstergeler.
  • İşletmenin mülkiyet analiz teorisine yaklaşımı N.V'yi varsayar. Klimov.
  • İşletmenin varlıklarının daha ayrıntılı analizi için nakit girişlerinin boyut ve yapısını göz önünde bulundurun.
  • Kulakova Yu.I. Şirketin işletme sermayesi oluşturma stratejisinin sınıflandırılması ve analizi.
  • Savitskaya G.V. İşletmelerin ekonomik faaliyetlerinin analizi, Ders Kitabı, INFRA-M, Moskova, 2008.
  • Ödünç alınan fonların işletme cirosundaki cazibesi normal bir olgudur.
  • İşletmenin üretim kapasitesi, endüstriyel üretim varlıklarıyla belirlenir.
  • Büyük rezervlerin birikimi işletmenin faaliyetinde bir düşüş olduğuna işaret etmektedir.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Ekonomi teorisinde güncel terim kağıtları (teori)