Rusya Federasyonu Başsavcılığı'nın uluslararası işbirliğine katılımını düzenleyen Normatif-yasal işlemler - Medeni hukukta ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Rusya Federasyonu Başsavcılığı tarafından uluslararası işbirliği işlevinin uygulanması.
  • Ceza hukuku alanı dışındaki savcıların uluslararası işbirliği.
  • . Savcılığın uluslararası işbirliğine ilişkin teorik konuları değerlendirmek.
  • . Faaliyetlerinde "savcılığın uluslararası işbirliği" yerinin belirlenmesi.
  • [9] Bkz. Uluslararası Hukuk İşbirliği Ana Müdürlüğü Yönetmelikleri.
  • Uluslararası normatif düzenlemelerin 50'den fazla taslağına ilişkin yasal bir uzmanlık gerçekleştirildi.
  • Uluslararası ilişkiler konusundan biri de Rusya Federasyonu Savcılığı'ydı.
  • Modern uluslararası ilişkiler sistemi, küresel süreçlerin zorluklarına göre oluşturulmuştur.
  • XXI yüzyılın başından beri. uluslararası ilişkilerin böylesine bir gelişimi yaşanıyor.
  • Rusya Federasyonu Cumhuriyet Başsavcılığı yabancı meslektaşları zengin Rus pratiği ile tanıştırdı.

Benzer Resimler: