Kurumun rekabet avantajlarının analizi, bunları gerçekleştirme yolları ve gelişimi - kuram (teori) ekonomi teorisinde

Özetler:

  • Kursun amacı, organizasyonun rekabet avantajlarını analiz etmektir.
  • Tüm rekabet avantajları ve bunları belirleyen faktörler niceliksel olarak tahmin edilebilir.
  • I.M.'e göre Hayatta kalma, örgütün rekabetçi konumu, aşağıdaki faktörlere bağlıdır [11, s. 89].
  • Belarus Cumhuriyeti'ndeki kuruluşun rekabet faaliyetinin tahmini ile ilgili yasal düzenlemeler.
  • Belarus Cumhuriyeti'ndeki örgütün rekabet faaliyetlerinin tahminine ilişkin yasal düzenleme incelenmiştir.
  • Yöneticiler, kuruluşlarının durumlarını rakipler arasında değerlendirmekle yükümlüdürler.
  • Halen Beyaz Rusya'da örgütlerin rekabet edebilirliğini değerlendirmek için kabul gören bir metodoloji bulunmamaktadır.
  • Çalışmanın konusu organizasyonun rekabet gücüdür.
  • Organizasyonda özerklik ve yaratıcı atmosfer yaratılması.
  • Organizasyonun sadeliği, asgari düzeyde yönetim ve personel.

Benzer Resimler: