Platon devlet teorisinin ontolojik temelleri (teori) felsefe üzerine

Özetler:

  • Araştırmanın amacı, devletlerin Platonik teorisidir.
  • Platon'un devletlerin kökeni teorisini ve bölünme ilkesini değerlendirmek.
  • "Devlet" diyalogunda Plato, varlığı üretmek olarak anlatıyor.
  • Platon'un önemi tüm insancıl bilginin temel taşıdır.
  • Fikir teorisi, Platon felsefesinin bir direkidir.
  • Platon, "Timaeus" diyalogunda nesnelliğin parçası olarak fikir teorisini savunuyor.
  • Plato ideal devletten sapmanın en kötü biçimi zulmü kabul etti.
  • Plato adaleti ideal bir devlet sisteminin temel ilkesi olarak görür.
  • Plato mükemmel devleti yeterli ve birleşik olarak tanımlar.
  • İdeal bir devletin ne anlama geldiğini ve Platon için ideal hükümdarı hatırlatmak.

Benzer Resimler: