Belarus Cumhuriyeti ve Fransa Cumhuriyeti'nde din turizmi organizasyonunun özellikleri - turizm dersi çalışması (Teori)

Özetler:

  • Dinsel turizm, uluslararası ve yerli turizm sisteminde önemli bir rol oynamaktadır.
  • Dinsel turizm sosyal ve ekonomik bir faaliyettir ve hac dini bir konudur.
  • Hac ve din turizmi arasındaki bazı nitel ve pratik farklılıkları düşünelim.
  • Dini turizm ile hac arasında herhangi bir çelişki yoktur ancak aralarındaki fark önemlidir.
  • Dini turizm endüstrisi turizm endüstrisinin bir bütün olarak ayrılmaz bir parçasıdır.
  • Hac ve din turizmi.
  • Hacın tarihi ve dinsel turizm ile bağlantısı.
  • 1 Dini turizmin altyapısı.
  • Dini turizm endüstrisinde dört sektör var.
  • İnsanlar hac gezileri ve kutsal mekanlara ve dini merkezlere geziler düzenliyor.

Benzer Resimler: