İş güvencesi. İş hukuku ile uyumu denetleme ve izleme - iç hukukta ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Emek mevzuatına uyma konusunda devlet denetimi ve denetimi.
  • İş mevzuatına uyumun kamusal izlenmesi.
  • Görevlilerin ve diğer çalışanların emek koruma yasalarının ihlali nedeniyle sorumluluğu.
  • Sanat Bölüm 2. Rusya Federasyonu İdari Kodunun 5.27 maddesi, emek ve iş gücünün korunması ile ilgili mevzuatın ihlal edildiğini öngörmektedir.
  • İş güvencesi sosyal, ekonomik ve yasal önem taşımaktadır.
  • İş güvencesi kavramı ve içeriği.
  • İş güvencesi hakkının içeriği bir çalışanın haklarını da kapsar.
  • Buna ek olarak, önceki emek yasalarından farklı olarak.
  • İş güvencesi şartlarını sağlayan işyeri.
  • İş güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini karşılayan şartları sağlayın.

Benzer Resimler: