Bir piyasa ekonomisinde ulusal öngörülerin içeriği ve işlevlerinin analizi - iktisat teorisinde ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Bir piyasa ekonomisinde devlet stratejik planının ulusal öngörüsünün rolü.
  • Bir piyasa ekonomisinde stratejik planın ulusal öngörüsünün rolü.
  • Ekonomik süreçlerin analizi ve tahmininde makroekonomik modeller kullanılır.
  • Piyasa ekonomisinde planlamanın rolü önemli ölçüde artar.
  • Ulusal öngörülerin teorik temelini düşünün.
  • B) İktisat meseleleri.
  • Herhangi bir ekonominin temeli endüstridir.
  • Bu, ilk olarak, tahmini modellerin geliştirilmesinde kullanılan araçtır.
  • Böyle bir ilişkinin gruplama özellikleri piyasa işlemlerinin nesneleri.
  • 2005-2007 Ayırıcı Fabrikanın ana ekonomik göstergelerinin analizi.

Benzer Resimler: